Chuyển tới nội dung

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống GIS và viễn thám về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng

04.01.2024

Hệ thống GIS và viễn thám đã được chứng minh là có giá trị chiến lược cao trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng về nhiều mặt. Trong đó, giúp giảm nguồn lực vận hành, quản trị bằng việc tăng tính hiệu quả, hỗ trợ quá trình ra quyết định nhanh hơn thông qua cơ sở thông tin tốt hơn, dữ liệu trực quan trong quản lý tài nguyên.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác