Chuyển tới nội dung

Khoa Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý

dsfsdf

dsfsdf

https://tdbd.hunre.edu.vn/qua-trinh-phat-trien.html
Giảng viên khoa

Giảng viên khoa

https://tdbd.hunre.edu.vn/qua-trinh-phat-trien.html
https://tdbd.hunre.edu.vn/

https://tdbd.hunre.edu.vn/

https://tdbd.hunre.edu.vn/
https://tdbd.hunre.edu.vn/

https://tdbd.hunre.edu.vn/

https://tdbd.hunre.edu.vn/
https://bmnn.hunre.edu.vn/gioi-thieu

https://bmnn.hunre.edu.vn/gioi-thieu

https://bmnn.hunre.edu.vn/gioi-thieu

TIN TỨC

Ứng dụng công nghệ khảo sát Biển và đinh hướng phát triển Ngành đo đạc Biển hải quân sau năm 2020

Ứng dụng công nghệ khảo sát Biển và đinh hướng phát triển Ngành đo đạc Biển hải quân sau năm 2020

08.05.2020
Ngành Đo đạc - Bản đồ biển tại Việt Nam nói chung, ngành Đo đạc - Bản đồ biển Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng đã trải qua hơn 64 năm hình thành và phát triển. Trong những năm qua cùng với sự phát triển của đất nước, ngành Đo đạc - Bản đồ biển Hải quân đã không ngừng lớn mạnh. Từ nhiệm vụ ban đầu khảo sát địa hình ven bờ, cửa sông, luồng lạch phục vụ chiến đấu những năm 1955-1975 với công nghệ và trang bị lạc hậu, đến nay đã thực hiện khảo sát - đo đạc và thành lập các hệ thống hải đồ biển phủ kín vùng biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.

TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ 2020

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ 2020

25.04.2020
Căn cứ vào Kế hoạch Số: 1389 /KH-TĐHHN ngày 23/4/2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý xin thông báo đến Quý Cơ quan, Quý Phụ huynh và Sinh viên kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ của Khoa như sau: