Chuyển tới nội dung

TIN TỨC

Buổi tiếp xúc giữa đơn vị sử dụng lao động -tập đoàn EGS và giảng viên, sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Buổi tiếp xúc giữa đơn vị sử dụng lao động -tập đoàn EGS và giảng viên, sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

24.01.2024
Chiều ngày 24/01/2024 tập đoàn EGS đã đến và giới thiệu với giảng viên và sinh viên của Trường về các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.
Đọc tiếp →
Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống GIS và viễn thám về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống GIS và viễn thám về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng

04.01.2024
Hệ thống GIS và viễn thám đã được chứng minh là có giá trị chiến lược cao trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng về nhiều mặt. Trong đó, giúp giảm nguồn lực...
Đọc tiếp →
SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

15.10.2023
Ngày 04 tháng 10 năm 2023, Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông qua Nghị quyết Ban hành “SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI của Trường Đại...
Đọc tiếp →
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2023

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2023

02.08.2023
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2023
Đọc tiếp →
Khát nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ phục vụ phát triển hạ tầng đất nước

Khát nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ phục vụ phát triển hạ tầng đất nước

13.07.2023
Mặc dù có nhiều cơ hội phát triển và hợp với xu thế thời đại, nhưng ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ cũng giống như các ngành khoa học - kỹ thuật khác trong nước...
Đọc tiếp →
Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cần tuyển nhân sự

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cần tuyển nhân sự

13.07.2023
Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, cần tuyển nhân sự làm việc với các thông tin cụ thể như sau:
Đọc tiếp →
GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

08.06.2023
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên ngành...
Đọc tiếp →
Tuyển dụng lao động

Tuyển dụng lao động

18.05.2023
Xí nghiệp dịch vụ TĐBĐ thuộc Công ty TNHH MTV TĐBĐ/Cục Bản đồ - BTTM tuyển dụng các vị trí sau: (file đính kèm)
Đọc tiếp →
Xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý và ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam ngang tầm các nước phát triển

Xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý và ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam ngang tầm các nước phát triển

07.05.2023
Xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý và ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam ngang tầm các nước phát triển
Đọc tiếp →
Kỹ thuật trắc địa làm việc tại công trình xây dựng nhà máy Thủy điện ở Lai Châu

Kỹ thuật trắc địa làm việc tại công trình xây dựng nhà máy Thủy điện ở Lai Châu

23.03.2023
Kỹ thuật trắc địa làm việc tại công trình xây dựng nhà máy Thủy điện ở Lai Châu
Đọc tiếp →
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023

01.03.2023
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023
Đọc tiếp →
Đại hội Chi bộ Giảng viên Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Giảng viên Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý, nhiệm kỳ 2022 - 2025

13.08.2022
Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Đại hội Chi bộ GV TĐBĐ&TTĐL, nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát...
Đọc tiếp →