Chuyển tới nội dung

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023

01.03.2023

Ngày 28/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2023. 

     Tổng chỉ tiêu tuyển toàn tỉnh là 210 chỉ tiêu. Trong đó huyện Mù Cang Chải được tuyển 20 viên chức, gồm các vị trí sau:

     1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: số lượng tuyển 07 chỉ tiêu, gồm các vị trí: Quản lý dịch vụ công ích: 01 chỉ tiêu; Kế hoạch đầu tư 01 chỉ tiêu; Kế toán 01 chỉ tiêu; Quản lý thiết kế, giám sát thi công 03 chỉ tiêu; Đo đạc bản đồ địa chính 01 chỉ tiêu.

* Yêu cầu về trình độ: Đại học chuyên ngành phù hợp với từng vị trí tuyển. Hình thức tuyển: Thi tuyển. 

     2. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa: 03 chỉ tiêu, gồm các vị trí: Phóng viên 02 chỉ tiêu; Kỹ thuật viên 01 chỉ tiêu.

* Yêu cầu về trình độ: Đại học. Hình thức tuyển: Xét tuyển. 

     3. Trung tâm Giáo dục nghề ngiệp - Giáo dục thường xuyên: 03 chỉ tiêu, gồm các vị trí: Giáo viên dạy nghề 02 chỉ tiêu; Giáo viên THPT 01 chỉ tiêu.

* Yêu cầu về trình độ: Đại học. Hình thức tuyển: Xét tuyển. 

     4. Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp: 05 chỉ tiêu, gồm: Thú y viên 02 chỉ tiêu; Bảo vệ thực vật 02 chỉ tiêu; Kế toán 01 chỉ tiêu.

* Yêu cầu về trình độ: Đại học. Hình thức tuyển: Xét tuyển. 

     5. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải: 02 chỉ tiêu, gồm các vị trí: Văn thư 01 chỉ tiêu; Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 01 chỉ tiêu.

* Yêu cầu về trình độ: Đại học. Hình thức tuyển: Thi tuyển. 

     Mọi chi tiết về thời gian, hồ sơ, phương thức tuyển, yêu cần chuyên ngành của từng vị trí tuyển các bạn có thể tra cứu trên Cổng thông tin của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái./.

Bài viết khác