Chuyển tới nội dung

Thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020

28.04.2020

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2020 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT VÀ XÉT TUYỂN THẲNG (Thông báo số 1)
 
 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (DMT) thông báo xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) và phương thức xét tuyển thẳng tại Trường như sau:

- Thông tin tuyển sinh: https://tdbd.hunre.edu.vn/media/tdbd/data/2020.4.29.1439.Thông báo xét tuyển đại học 2020 theo học bạ_Signed(2).pdf

- Biểu mẫu liên quan đến tuyển sinh: https://tdbd.hunre.edu.vn/media/tdbd/data/2020.4.29.1439.MẪU PHIẾU ĐKXT 2020_Signed(1).pdf

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác