Chuyển tới nội dung

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ 2020

25.04.2020

1.1 Ngành tuyển sinh:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

8520503

1.2. Môn thi tuyển sinh: (3 môn)

            - Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh

            - Môn cơ bản: Bản đồ học

            - Môn cơ sở (môn chủ chốt): Lý thuyết sai số

1.3. Thời gian hướng dẫn ôn tập và thi tuyển:

a) Đợt 1: Tháng 6 năm 2020;

+ Hạn thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT: 02/6/2020

+ Gửi giấy báo dự thi cho thí sinh: Từ ngày 3/6-6/6/2020

+ Tổ chức thi (Dự kiến): Ngày 27, 28/ 6/ 2020.

+ Công bố điểm thi trên Website (Dự kiến): Ngày 20/7/2020

b) Đợt 2: Tháng 7/2020

+ Hạn thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT: 27/10/2020

+ Gửi giấy báo dự thi: Từ 28/10-30/10/2020

+ Tổ chức thi (Dự kiến):: Ngày 21, 22/ 11/ 2020

+ Công bố điểm thi trên Website (Dự kiến): Ngày 18/12/2020

+ Tổ chức nhập học đợt 1+ đợt 2 (Dự kiến): Ngày 26/12/2020

 Lưu ý:

-Hồ sơ phát tại Khoa và có thể chuyển đến địa chỉ cụ thể cho thí sinh (nếu cần).

- Thí sinh chỉ cần đăng ký ôn thi đầu vào môn Tiếng Anh.  Các môn khác thầy cô trong Khoa tổ chức ôn miễn phí.

Mọi thông tin liên hệ Điện thoại: 0976.785.816 (Cô Thắm); 0985.935.999 (Thầy Bắc)

Tệp tin đính kèm: