Chuyển tới nội dung

Viễn thám phát triển theo xu thế thời đại, phục vụ sâu rộng hơn các lĩnh vực kinh tế - xã hội

09.05.2020

Tham dự và góp ý, thảo luận tại hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Tổng cục và Cục trực thuộc Bộ TN&MT.

Báo cáo công tác năm 2019, ông Trần Tuấn Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: Năm 2019, Cục chủ trì thực hiện 15 đề tài, trong đó: 2 đề tài cấp Nhà nước (thuộc chương trình Công nghệ vũ trụ); 10 đề tài cấp Bộ (3 đề tài mở mới năm 2017 và 7 đề tài mở mới năm 2018); 3 đề tài cấp cơ sở.

Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được ứng dụng có hiệu quả trong thực tế, từng bước hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về viễn thám và cải tiến công nghệ hỗ trợ tích cực cho các các hoạt động giám sát, điều tra tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành

Ông Trần Tuấn Ngọc cho biết thêm: Hệ thống VBQPPL đã được rà soát và sửa đổi, bổ sung. Đẩy nhanh quá trình xây dựng, các văn bản về quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực viễn thám. Nghị định về hoạt động viễn thám, Chiến lược phát triển viễn thám đã được ban hành; đang xây dựng Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám” theo quyết định số 1170/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn năm 2040; hướng dẫn và giám sát việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tại các Bộ, ngành, địa phương.

“Các chương trình xây dựng VBQPPL, các nhiệm vụ quản lý nhà nước, các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn, đề tài NCKH thuộc lĩnh vực viễn thám được giao, về cơ bản hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, bảo đảm mục tiêu đề ra. Các nhiệm vụ chuyên môn tập trung vào công tác điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ này đã góp phần tích cực cho công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ và của Chính phủ” – ông Trần Tuấn Ngọc nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia chủ trì hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, ông Trần Tuấn Ngọc cho biết Cục Viễn thám quốc gia sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công và nhiệm vụ quản lý điều hành.

Góp ý tại hội nghị, ông Lê Minh Sơn – Giám đốc Đài Viễn thám Trung ương cho biết: Đối với một số địa phương, họ chưa có cơ sở tiếp nhận ứng dụng của viễn thám. Những địa phương này còn khó khăn nên để ứng dụng viễn thám sâu rộng, mong rằng Cục Viễn thám quốc gia sẽ tiếp tục ứng dụng những VBQPPL được Thủ tướng chính phủ phê duyệt cũng như chiến lược phát triển và hướng dẫn hơn nữa cho địa phương.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho ông Trần Tuấn Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018

Đại diện Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) cho rằng trong thời gian qua, Cục Viễn thám quốc gia đã đóng góp nỗ lực cho ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có đất đai và hy vọng trong thời gian tới Cục tiếp tục vào cuộc hơn nữa.

Đại diện này cũng đề nghị Cục Viễn thám quốc gia bổ sung và giao nhiệm vụ, lên chương trình để sát cánh với Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên về công tác kiểm kê đất đai năm 2020.

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Quốc Hưng, Trưởng phòng Phòng Ứng dụng công nghệ viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia, hiện là Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia và ông Nguyễn Dư Khang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2013-2017

Đánh giá Cục Viễn thám quốc gia có nguồn dữ liệu tương đối lớn, đại diện Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường mong rằng Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh khoa học kỹ thuật, đặc biệt về công nghệ viễn thám bởi đây là lĩnh vực không chỉ áp dụng trong ngành tài nguyên và môi trường mà còn có tính ảnh hưởng bao trùm và ứng dụng sâu trong tương lai.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá Cục Viễn thám quốc gia đã hoàn thành xuất sắc, liên tục các VBQPPL trong 2 năm 2018 và 2019.

“Về các hoạt động của Bộ TN&MT, lĩnh vực viễn thám ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc giám sát, đo đạc, đánh giá biến động, các yếu tố về tài nguyên môi trường, không chỉ tập trung cho lĩnh vực đo đạc bản đồ trước đây, mà trong những năm gần đây, viễn thám đã phát triển theo xu thế thời đại, phục vụ sâu rộng hơn các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên và môi trường” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh tặng Cờ thi đua Bộ trưởng Bộ TN&MT cho Phòng Quản lý hoạt động viễn thám và Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2020, Cục tiếp tục góp ý, bổ sung cho báo cáo tổng kết của Bộ, tiếp tục mở rộng hoạt động viễn thám. “Chúng ta đã có những căn cứ pháp lý, đã đưa được một chương vào ngành đo đạc bản đồ, đã có chiến lược, các căn cứ pháp lý tương đối đầy đủ. Từ đó, các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tiến tới là các doanh nghiệp sử dụng sâu rộng hơn lĩnh vực viễn thám trong các hoạt động” – Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết.

Tập thể và các cá nhân của Cục Viễn thám quốc gia vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và đại diện các đơn vị, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ công nhân viên chức của Cục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của Cục Viễn thám quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được tặng các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN&MT.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/vien-tham-phat-trien-theo-xu-the-thoi-dai-phuc-vu-sau-rong-hon-cac-linh-vuc-kinh-te-xa-hoi-297727.html

Bài viết khác