Chuyển tới nội dung

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TRÊN CƠ SỞ KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 VÀ SENTINEL 2

31.01.2023
Bài viết khác