Chuyển tới nội dung

Đổi mới chỉ tiêu đánh giá độ chính xác đo đạc địa hình trên nền công nghệ ảnh kỹ thuật số

23.12.2022

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác