Chuyển tới nội dung

Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong luật đo đạc và bản đồ Việt Nam

23.12.2022

Đại tá, ThS. Nguyễn Thanh Bình

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác