Chuyển tới nội dung

Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

07.10.2020

Sáng ngày 06/10/2020, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ nội bộ nhà trường.

Theo Nghị quyết số 11/ NQ-HĐTĐHHN của Hội đồng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, giao đồng chí Vũ Danh Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm vụ phụ trách trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới về nhân sự. 

PGS.TS. Hoàng Anh Huy - Chủ tịch Hội đồng Trường trao quyết định và tặng hoa cho đ/c Vũ Danh Tuyên

Theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐTĐHHN của Hội đồng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, giao đồng chí Lưu Văn Huyền, Phó trưởng phòng, phòng Đào tạo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phụ trách phòng Đào tạo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

PGS.TS. Hoàng Anh Huy - Chủ tịch Hội đồng Trường trao quyết định và tặng hoa cho đ/c Lưu Văn Huyền

Theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐTĐHHN của Hội đồng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, bổ nhiệm bà Bùi Hồng Thắm Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

PGS.TS. Hoàng Anh Huy - Chủ tịch Hội đồng Trường trao quyết định và tặng hoa cho đ/c Bùi Hồng Thắm

Chúc mừng đồng chí Vũ Danh Tuyên và đồng chí Lưu Văn Huyền và đồng chí Bùi Hồng Thắm; PGS.TS. Hoàng Anh Huy - Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu Trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị hai đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo nhà trường chủ động, sáng tạo triển khai các chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới, xây dựng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thành trường trọng điểm của khu vực và cả nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Anh Huy - Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu Trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội , đồng chí Vũ Danh Tuyên và đồng chí Lưu Văn Huyền và đồng chí Bùi Hồng Thắm cám ơn lãnh đạo trường đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách, đồng thời khẳng định đây là vinh dự xong cũng là trách nhiệm lớn, hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp và cán bộ, người lao động nhà trường.

Bài viết khác