Chuyển tới nội dung

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, đợt 1 năm 2020

08.06.2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong 02 ngày 06 - 07/6/2020, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý – Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của 08 hội đồng. Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.

Theo lịch được sắp xếp, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên. Kết quả đánh giá chung: các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn cao. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

          Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong quá trình học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

Danh mục luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ bảo vệ luận văn

 

Bài viết khác