Chuyển tới nội dung

TẬP ĐOÀN FECON THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRẮC ĐỊA

01.11.2020

TẬP ĐOÀN FECON

TUYỂN DỤNG TẠI ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

Vị trí: Kỹ sư hiện trường
Số lượng tuyển: 5 Kỹ sư
Vị trí: Trắc đạc
Số lượng tuyển: 01 Trắc đạc
Vị trí: Shopdrawing
Số lượng tuyển: 2 Kỹ sư
Vị trí: Kỹ sư chất lượng
Số lượng tuyển: 02 Kỹ sư
Mức lương: 13-18tr Gross/26 ngày công. Hỗ trợ chi phí đi lại, nhà ở tại Dự án

TUYỂN DỤNG TẠI ĐIỆN GIÓ BÌNH THUẬN

Vị trí: Trắc đạc
Số lượng tuyển: 01 Trắc đạc
Vị trí: Kỹ sư chất lượng
Số lượng tuyển: 02 Kỹ sư
Mức lương: 13-18tr Gross/26 ngày công. Hỗ trợ chi phí đi lại, nhà ở tại Dự án
 

TUYỂN DỤNG TẠI ĐIỆN GIÓ QUẢNG BÌNH

Vị trí: Kỹ sư hiện trường
Số lượng tuyển: 10 Kỹ sư
Yêu cầu: Kinh nghiệm thi công trực tiếp, đã thi công thép, bê tông: ưu
tiên bê tông khối lớn. Ưu tiên các kỹ sư đã tham gia các dự án Công
nghiệp nặng, thi công móng cầu lớn
Sử dụng thành thạo Cad và Office
Mức lương: 13-18tr Gross/26 ngày công. Hỗ trợ chi phí đi lại, nhà ở tại Dự án
 

Thông tin chi tiết xin vui lòng gửi CV về địa chỉ:
Email: thanghn@fecon.com.vn
Mobile 0903441192
Phỏng vấn phù hợp đi làm ngay

Bài viết khác