Chuyển tới nội dung

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN HỌC BẠ VÀ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH ĐỢT 1 NĂM 2021

04.05.2021

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN HỌC BẠ VÀ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH ĐỢT 1 NĂM 2021

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: đến trước 17h00 ngày 15/5/2021.

- Thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đợt 1:từ ngày 05/5/2021 đến ngày 08/5/2021. THÍ SINH KHÔNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN, KHÔNG XÓA ẢNH, CHỈ THÊM ẢNH HỒ SƠ (mục thêm ảnh giấy tờ) VÀ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG. Các thông tin khác nếu sai nhà trường căn cứ vào học bạ, CMT/CCCD để chỉnh sửa, xét tuyển.

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Dự kiến trước 17h00 ngày 18/5/2021.

- Thời gian xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học): Dự kiến từ ngày 19/5/2021 đến trước 17h00 ngày 25/5/2021.

LƯU Ý:

- CHỈ CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN/ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2020 VỀ TRƯỚC.

- THÍ SINH 2K3 CHƯA TỐT NGHIỆP THPT SẼ ĐƯỢC BẢO LƯU THÔNG TIN VÀ XÉT TUYỂN SANG ĐỢT 2, SAU THỜI GIAN ĐỖ TỐT NGHIỆP THPT SẼ CÓ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN (ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CỦA ĐỢT 2)

- Thời gian tiếp tục nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 (dự kiến): Từ ngày 26/5/2021 đến trước 17h00 ngày 26/7/2021.

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 2: DỰ KIẾN Trước 17h00 ngày 28/7/2021 (Chi tiết sẽ có ở thông báo chính thức).

- TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH PHỨC TẠP, NHÀ TRƯỜNG KHUYẾN KHÍCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HOẶC GỬI HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài viết khác