Chuyển tới nội dung

Khát nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ phục vụ phát triển hạ tầng đất nước

13.07.2023

Hiện nay đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ thiếu hụt một cách trầm trọng. Trước thực tế đó, các trường Đại học đang tích cực đào tạo nguồn nhân lực của ngành này để đáp ứng nhu cầu xã hội, phát triển đất nước.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác