Chuyển tới nội dung

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

29.08.2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, ngày 28/8/2022, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ lần 2, đợt 3 năm 2022.

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn gồm các chuyên gia, nhà khoa học và các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.

Trong đợt bảo vệ luận văn lần này có 6 học viên, gồm: Nguyễn Hoàng Dương, Chu Thị Dịu, Bùi Long Nhật, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Văn Phi và Dương Hoàng Hải.

Nội dung nghiên cứu của các đề tài mà học viên lựa chọn đều mang tính thực tiễn rất cao, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Trong quá trình đánh giá, các thành viên hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên. 

Kết quả đánh giá chung: các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn cao. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.
Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong quá trình học tập nghiên cứu tại Trường ĐH TN&MT HN, các học viên sẽ áp dụng vào thực tiễn, phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ bảo vệ luận văn.

Bài viết khác