Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo Thạc sĩ

26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

     NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN ngày      tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

STT

Tên học phần (Tiếng Việt)

Tên học phần (Tiếng Anh)

Mã học phần

Số TC

Khoa, BM phụ trách

Năm 1

Năm 2

HK1

HK2

HK3

I. Khối kiến thức giáo dục đại cương

 

 

 

 

 

 

 

I.1

 Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

1,

Triết học

ESPH801

ESPH801

3

LLCT

 

 

 

I.3

Ngoại ngữ

 

ESEL811

 

 

 

 

 

7

Tiếng Anh

English

NNTA2101

5

Ngoại ngữ

 

 

 

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Science Research Methodology

ESSD801

2

 

 

 

 

2

Xử lý số liệu nâng cao

Advanced Geodetic Data Processing

AGDP801

3

TĐBĐ

 

 

 

3

Hệ quy chiếu trắc địa

 Geodetic Reference Systems

GRFS801

3

TĐBĐ

 

 

 

4

Lý thuyết thế trọng trường và hình dạng trái đất

Physical and Geometrical Geodesy

TGSE802

3

TĐBĐ

 

 

 

5

cơ sở dữ liệu không gian

Geo-Spatial Database

GESD801

3

TĐBĐ

 

 

 

6

Các phương pháp trắc địa không gian

Space Geodetic Methods

SGM803

3

TĐBĐ

 

 

 

7

Viễn thám nâng cao

Advanced remote sensing

ARS802

3

TĐBĐ

 

 

 

8

Ứng dụng công nghệ GNSS trong thành lập và hiện chỉnh và sử dụng bản đồ

Application of the GNSS for mapping

AGM802

Khoa Trắc địa bản đồ và thông tin địa lýKhoa Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý
Điện thoại: 0976.785.816
Email: khoatdbd@hunre.edu.vn
Địa chỉ: Phòng B.502, 41A Đường Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Website: https://tdbd.hunre.edu.vn